Nº1 Passant Guardant de Clive Christian

Nº1 Passant Guardant es un perfume delicado y atemporal, al que el propio Clive Christian llama «el perfume de mi …

Nº1 Passant Guardant de Clive Christian ver